tu Többlakásos lakóház

Többlakásos lakóház Sopron belvárosában.

Az utca zártsorú beépítésű, a tömbbelsőre keskeny hosszú telkekből álló telekstruktúra jellemző karakteres, hosszúudvaros, oldalhatáron álló beépítéssel.
A tervezésénél a városszövet morfológiájához, karakteréhez való illeszkedésre és a keskeny és szabálytalan telek hátrányinak kiküszöbölésére törekedtünk. Erre a zártsorú beépítésű, oldalhatárokon tűzfallal lezárt, három főtömegre tagolódó, és három belső, „zöld”, növényzettel telepített udvar köré szerveződő együttes nyújtott megoldást. Az utcai tömb foglalja magába a szolgáltató, üzleti funkciókat és a belső tömbök a lakásokat. Az elforgatott épület tömegek lehetővé teszik a lakások közötti átlátások kiküszöbölését, a kellő mértékű benapozást. Az intenzív növényzet, a kúszónövények alkotta zöld falak és a cserjés-füves kert biztosítja az udvarokban a kellemes, természetes környezetet.

tu Többlakásos lakóház

tu Többlakásos lakóház

tu Többlakásos lakóház